Farmacistët
Kontakti

<< Prapa

Peshqit

Periudha që keni përpara është e shkëlqyer për sa i përket shtëpisë dhe dashurisë, ndryshimi më i madh është i mundur në fund të muajit.
Kini kujdes të mos e shikoni jetën shumë emocionalisht, apo me syze ngjyrë rozë. Edhe pse gjithçka është mirë, mund të ketë edhe zhgënjim. Duket se ju një ndryshim pune ose kompanie po vjen. Edhe pse duket e frikshme, nuk duhet të jetë stresuese, por pozitive sepse do të jetë
hapni një kapitull të ri në karrierën tuaj. Ky është një muaj vendimtar ndaj përgatituni.