Farmacistët
Kontakti

<< Prapa

Ndërgjegjësimi për autizmin

April 1, 2022

Tatjana Bageska
Defektologe

|

април2022

Çdo 2 prill shënohet dita e personave me autizëm, por kjo nuk do të thotë që për këtë gjendje duhet të flasim vetëm atë ditë. Përkundrazi, për të duhet të flasim çdo ditë dhe të ngremë ndërgjegjësimin e përbashkët për nevojat dhe problemet me të cilat përballen vazhdimisht personat me autizëm dhe prindërit e tyre.

AUTIZMI është një çrregullim i rëndë neurozhvillimor. Kur një fëmijë ka vështirësi në funksionimin social dhe ndërveprimin me njerëzit e tjerë, çrregullime të zhvillimit të të folurit dhe komunikimit, si dhe sjellje të pazakonta, me interesa të kufizuara për aktivitete normale me bashkëmoshatarët, mund të dyshojmë se bëhet fjalë për autizëm.

Shenjat dhe simptomat e këtij çrregullimi mund të manifestohen në shkallë dhe forma të ndryshme te fëmijë të ndryshëm, me shkaqe të ndryshme, të njohura edhe si çrregullimi i spektrit të autizmit (një sërë çrregullimesh neurozhvillimore).

Si shfaqet autizmi?

Dihet se autizmi është më i zakonshëm te djemtë sesa te vajzat. Arsyeja e qartë e shfaqjes së tij është ende e paqartë. Megjithatë, ajo që dihet është se ky është një grup çrregullimesh të lidhura me shumë shkaktarë të ndryshëm. Është një çrregullim multifaktorial dhe kompleks, me faktorë rreziku nga mjedisi. Gjeni përkatës nuk është konfirmuar ende.

Si dhe kur një prind mund t'i vërejë simptomat?

Autizmi shfaqet herët dhe prindërit mund të vërejnë disa simptoma dhe shenja që në vitin e parë. Shpesh ata janë të shqetësuar nëse të folurit e fëmijës së tyre nuk është zhvilluar plotësisht ose nëse fëmija nuk i ka thënë ende fjalët e para dhe është koha për ta bërë këtë. Ekspertët thonë se është shqetësuese vetëm nëse fëmija nuk i thotë fjalët e para deri në moshën tre vjeçare.

Ka disa "shenja paralajmëruese" të hershme, të cilave prindërit duhet t'u kushtojnë vëmendje:

• fëmija nuk gugat dhe nuk bën gjeste në moshën 12 muajshe;
• nuk shqipton asnjë fjalë kuptimplotë, në moshën 16 muajshe;
• nuk përdor fraza me dy fjalë kuptimplota, në moshën 2 vjeçare;
• nuk i përgjigjet emrit të tij deri në fund të vitit të parë;
• ndërprerja ose humbja e të folurit në cilëndo moshë;
• nënës i duket se fëmija nuk e njeh zërin e saj që nga mosha 6 muajshe e tutje;
• fëmija nuk e këmben vokalizimin me prindërit pas 6 muajsh;
• fëmija nuk bën kontakt me sy;
• fëmija nuk qesh; ose
• fëmija duket i shkëputur dhe sikur nuk dëgjon se çfarë po thoni.

Te disa fëmijë, këto simptoma janë mjaft të lehta dhe të padallueshme gjatë vitit të parë, por ka disa shenja të vonuara, të cilave prindërit duhet t'u kushtojnë vëmendje të veçantë:

Si diagnostikohet?

Aktualisht nuk ka asnjë test specifik mjekësor për të diagnostikuar autizmin. Diagnoza bazohet në vëzhgimin e sjelljes së fëmijës në situata të caktuara, testimin psikologjik dhe vlerësimin e zhvillimit, ekzaminimin pediatrik, neurologjik dhe edukimin special, përmes intervistave të strukturuara me prindërit. Ekipi për diagnostikimin e këtij çrregullimi përbëhet nga psikiatër fëmijësh, pediatër, neurolog, psikolog dhe edukator special/logoped.

Cila është rëndësia e zbulimit të hershëm?

Përfshirja e hershme e fëmijës në trajtime intensive tregon një përmirësim të dukshëm në mbarëvajtjen sociale dhe akademike në jetën e mëvonshme.

Si trajtohet?

Punohet në mënyrë sistematike, që përfshin zhvillimin special të aftësive akademike, trajnimin e aftësive sociale, edukimin special dhe terapinë e të folurit, e cila synon të folurit dhe gjuhën, si dhe trajtimin e aftësive të kufizuara psikologjike, neurologjike dhe pediatrike shoqëruese.

A duhet dhe ku duhet të shkojnë prindërit nëse fëmija i tyre ka problem?

Ndodh shpesh që të kalojnë disa vite dhe prindërit ende të kërkojnë përgjigje. Fillimisht do t'i inkurajoj dhe do t'i referoj në Institutin e Shëndetit Mendor ose në një nga qendrat që kanë një ekip ekspertësh për vlerësimin e duhur. Vitet e para janë jashtëzakonisht të rëndësishme për diagnostikimin dhe trajtimin e hershëm, si dhe dhënien e mbështetjes. Kur mungon ndërhyrja e hershme, nevojitet 4 herë më shumë kohë për të stimuluar zhvillimin në shkollën fillore, sesa nevojitet për një fëmijë në moshën parashkollore.

Për lexim të hollësishëm të këtij teksti, shihni f.4-5 të botimit elektronik të revistës BETTY (PRILL 2022).

KALKULATORI DIETIK

Me ndihmën e kalkulatorit të mëposhtëm mund të planifikoni vaktet e përditshme në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë.

Zbuloni më shumë >>

HOROSKOPI MUJOR

Zbuloni horoskopin për muajin aktual.

Zbuloni më shumë >>