Farmacistët
Kontakti

Prapa

Shpallje për një farmacist të diplomuar për punë në barnatore (Barnatore ”Makmedika” Shkup)

Barnatorja ”Makmedika” në Shkup ka nevojë për një farmacist të diplomuar për punë në barnatore.

Barnatorja ndodhet në Porta Vlae.

Kualifikimet dhe karakteristikat e kërkuara:

  • të ketë kaluar provimin profesional
  • ekspertizë
  • aftësi komunikimi
  • organizim dhe vetë-iniciativë

Nëse jeni të interesuar dhe posedoni arsimimin dhe kualifikimet e nevojshme për kryerjen me sukses të detyrave të punës, dërgoni biografinë e shkurtër në adresën e emailit: nuckamak@yahoo.com  me temë: Shpallje për punë. Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet.

Bashkëngjitni CV-në tuaj

1 + 5 =