Farmacistët
Kontakti

Prapa

Barnatorja “Ambrosia Farm” ne Shkup ka nevoje për FARMACIST DHE TEKNIK TË FARMACISË

Barnatorja “Ambrosia Farm” ne Shkup ka nevoje për FARMACIST DHE TEKNIK TË FARMACISË

Kualifikimet dhe karakteristikat e nevojshme:

  • Të ketë kaluar provimin profesional
  • Të zotërojë licencë pune
  • Të njohë gjuhën angleze
  • Të jetë i/e aftë për punën me kompjuter dhe të ketë njohuri të shkëlqyera të MS Office
  • Përvoja e punës në farmaci do të quhet si përparësi

Person ambicioz dhe i disiplinuar, me dëshirë për punë në ekip në një atmosferë të shkëlqyer pune

Nëse jeni të interesuar dhe njëkohësisht keni arsimin dhe kualifikimet e nevojshme për kryerjen me sukses të detyrave të punës, dërgoni CV-në tuaj në emailin: ambrozijafarm1@gmail.com me shënimin: “Vend i lirë pune” ose mund të na kontaktoni në tel. 02-3224-399. Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet.

Bashkëngjitni CV-në tuaj

5 + 5 =