Farmacistët
Kontakti

Prapa

Barnatorja “Lincura” në Shkup ka nevojë për një FARMACIST dhe TEKNIK TË FARMACISË

Barnatorja “Lincura” në Shkup ka nevojë për një FARMACIST dhe TEKNIK TË FARMACISË

Kualifikimet dhe karakteristikat e nevojshme:

  • Të ketë kaluar provimin profesional
  • Të posedojë licencë pune
  • Të njohë gjuhën angleze
  • Të njohë punën me kompjuter dhe të ketë njohuri të shkëlqyera të MS Office
  • Të ketë shkathtësi të zhvilluara komunikimi
  • Të jetë person i organizuar dhe me vetiniciativë

Nëse jeni të interesuar dhe keni arsimimin dhe kualifikimet e nevojshme për kryerjen e suksesshme të detyrave të punës, dërgoni CV-në tuaj në emailin: aptekalincura@yahoo.com me titull: “Shpallje për punë” ose mund të na kontaktoni në telefonin 075 280 082. Do të kontaktohen vetëm kandidatët që plotësojnë kërkesat.

Bashkëngjitni CV-në tuaj

3 + 2 =