Farmacistët
Kontakti

<< Prapa

Muzika ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijëve

December 1, 2023Shkruan: Goran Spasovski - Psiholog

Zhvillimi kognitiv: Muzika mund të ndihmojë në përmirësimin e aftësive njohëse te fëmijët, duke përfshirë përmirësimin e kujtesës, vëmendjes dhe aftësisë për zgjidhjen e problemeve.
Zhvillimi emocional: Muzika i ndihmon fëmijët të shprehin emocionet e tyre dhe t'i kuptojnë ato më mirë. Ata mund të identifikohen me tekstet dhe meloditë e këngëve dhe t'i zbatojnë ato në situatat e tyre të jetës.
Aftësitë e komunikimit dhe gjuhës: Dëgjimi i muzikës dhe këndimi i këngëve mund të përmirësojë komunikimin dhe aftësitë gjuhësore të fëmijëve. Ata mësojnë fjalë të reja dhe struktura gjuhësore përmes teksteve të këngëve.
Zhvillimi social: Muzika është një mjet ndërveprimi dhe përvojë e përbashkët për fëmijët. Ndarja e
përvojave muzikore me të tjerët mund të përmirësojë aftësitë sociale dhe punën në grup.

Kreativiteti dhe mënyra e shprehjes: Muzika i inkurajon fëmijët të jenë kreativë dhe të shprehin idetë dhe ndjenjat e tyre përmes shprehjes muzikore, të tilla si luajtja e instrumenteve ose kompozimi i këngëve.

Prandaj, integrimi i muzikës në edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve mund të ketë një efekt të rëndësishëm pozitiv në zhvillimin dhe rritjen e tyre.

Muzika mund të përfshihet në jetën e fëmijëve që në vitet e hershme të zhvillimit të tyre. Ja disa shembuj:

Të porsalindurit dhe bebet: Edhe para se të kuptojnë tingujt dhe tekstin, foshnjat i përgjigjen muzikës dhe ritmit përmes lëvizjeve dhe reagimeve pozitive. Këngët muzikore të qeta dhe melodioze mund t'i ndihmojnë ata të qetësohen dhe të flenë rehat.
Foshnjat dhe të vegjlit: Nga kjo moshë, prindërit mund t'i lëshojnë muzikë me tekste. Këngët me deklarata të qarta dhe mesazhe pozitive mund t'i ndihmojnë ata të zhvillojnë aftësitë gjuhësore dhe zhvillimin emocional.
Shkolla parashkollore dhe fillore: Fëmijët në këto mosha mund të mësojnë tekstet e këngëve dhe të këndojnë së bashku.

Aktivitetet muzikore mund të përmirësojnë kreativitetin, aftësitë sociale dhe zhvillimin kognitiv. Theksojmë se zgjedhja e muzikës duhet t'i përshtatet moshës dhe nevojave zhvillimore të fëmijës.
Zgjedhja e këngëve të përshtatshme dhe edukative mund t'i ndihmojë fëmijët të kenë një përvojë muzikore pozitive dhe cilësore që në moshë të re.

Për zhvillimin e fëmijëve, është mirë të përdoren kompozime muzikore me karakteristikat e mëposhtme:

Melodi dhe ritme të buta: Muzika me melodi dhe ritme të qeta dhe të buta është shpesh më e mirë për fëmijët e vegjël. Kjo mund t'i ndihmojë ata të qetësohen dhe të përmirësojnë gjumin e tyre.
Strukturë e thjeshtë: Këngët me një strukturë të qartë dhe të thjeshtë teksti dhe muzike janë më të mira për fëmijët. Ata lehtë mund ta ndjekin dhe këndojnë këngën.
Mesazhe pozitive: Muzika me tekste që përcjellin mesazhe pozitive, si dashuria, miqësia dhe adhurimi i natyrës dhe kafshëve, është e mrekullueshme për fëmijët. Kjo mund të përmirësojë vlerat e tyre dhe zhvillimin emocional.
Aspekte edukative: Muzika që përfshin elemente edukative, si numrat, ngjyrat, format dhe aftësitë gjuhësore, mund t'i ndihmojë fëmijët të mësojnë në një mënyrë argëtuese.
Shumëllojshmëria: Ekspozimi i fëmijëve ndaj zhanreve të ndryshme të muzikës, duke përfshirë klasiken, folklorin, rokun dhe popin, mund të pasurojë përvojat muzikore dhe t'i ndihmojë ata të zhvillojnë shijen e tyre.

Mos harroni, çdo fëmijë është i ndryshëm dhe mund të ketë preferenca të ndryshme muzikore. Është e rëndësishme të dëgjoni nevojat dhe reagimet e fëmijës dhe të rregulloni zgjedhjen e muzikës sipas nevojave dhe interesave të tij.

Për lexim të hollësishëm të këtij teksti, shihni f.08-09 të botimit elektronik të revistës BETTY (Dhjetor 2022).

KALKULATORI DIETIK

Me ndihmën e kalkulatorit të mëposhtëm mund të planifikoni vaktet e përditshme në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë.

Zbuloni më shumë >>

HOROSKOPI MUJOR

Zbuloni horoskopin për muajin aktual.

Zbuloni më shumë >>