Фармацевти
Контакт

<< Назад

Анемија во детска возраст

февруари 1, 2021

Зорица Мартиноска Андонова
доктор по медицина
ПЗУ ЦИТУС - ШТИП

|Анемија или слабокрвност претставува намалување на вредностите на хемоглобинот со или без намалување на вредностите на еритроцитите (црвените крвни зрнца). Главна улога на еритроцитите и хемоглобинот е транспорт на кислородот од белите дробови до сите клетки во организмот. Недостигот на хемоглобин и недоволен број на еритроцити ќе резултира со намалено снабдување на клетките со кислород и манифестирање на клиничките знаци на анемија. Повеќето видови анемија се транзиторни и може лесно да се коригираат, но некои видови анемија може сериозно да го нарушат здравјето и да доведат до животнозагрозувачки состојби. Анемија кај децата е многу честа болест. Обично се случува на возраст од 6 месеци до 2 години.

Зошто се јавува анемија?

Недостиг на железо кај децата се јавува многу лесно. Резервите на железо по раѓањето се мали, а потребите на бебето брзо се зголемуваат. Резервите се мали кога мајката била анемична за време на бременоста или консумирала храна со малку железо или имала чести бремености. Предвремено родените бебиња имаат значително помалку резерви на железо. Анемијата е поизразена кај деца кои се хранат само со млеко. Мајчиното млеко е побогато со железо за разлика од кравјото. Меѓутоа, потребите на бебето за железо не можат да бидат задоволени само со млеко, па се додаваат и други прехранбени производи. Кравјото млеко има помалку железо и тоа е една од причините зошто не се препорачува во текот на првата година од животот. По завршувањето на првата година од животот анемија се должи на помал внес на храна богата со железо и неговата ниска искористеност поради нарушувања во варењето на храната. Инфекциите, исто така, негативно влијаат врз матурацијата на еритроцитите и доаѓа до појава на анемија.

Видови анемии

Како да препознаете анемично дете?


Повеќето симптоми на анемија се неспецифични, само мал дел од нив се поврзани со одредени видови анемија. Анемијата многу често е придружен симптом на други, најчесто хронични заболувања. Најчести симптоми на анемија се:

Сите овие симптоми може да бидат манифестација на друго заболување и затоа е многу важно правилно да се насочат иследувањата за да се постави точна дијагноза.

Како се дијагностицира анемијата?


Анемијата вообичаено се дијагностицира преку крвната слика која покажува намалени вредности на хемоглобин и намален или нормален број на црвени крвни зрнца. Останати дијагностички процедури за одредување на видот на анемијата се:

Според критериумите на Светската здравствена организација, анемијата се смета за намалена концентрација на хемоглобин во крвта под 110 гр/1 за деца од шест месеци до петтата година од животот, под 115 гр/1 од петта до дванаесетта година и под 120 гр/1 за деца на возраст од дванаесет до петнаесет години.

Третман на анемија

Третманот на анемијата во детската возраст е различен во зависност од видот на дијагностицираната анемија и може да се состои од:

За детално читање на овој текст, погледнете на 6-7 стр. во електронското издание на BETTY магазин (ФЕВРУАРИ 2021).

ДИЕТАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Со помош на долниот калкулатор можете на брз и едноставен начин да ги испланирате вашите дневни оброци

Дознај повеќе >>

МЕСЕЧЕН ХОРОСКОП

Дознајте го хороскопот за тековниот месец.

Дознај повеќе >>