Фармацевти
Контакт

<< Назад

ЗОШТО ТРЕБА ДА КОРИСТИМЕ МУЗИКОТЕРАПИЈА?

мај 9, 2022Музикотерапијата како позитивен бенефит за третирање!

Музикотерапијата, здружена здравствена професија, е клиничка и заснована на докази употреба на музички интервенции за да се постигнат индивидуализирани цели во рамките на терапевтски однос од страна на квалификуван професионалец кој има завршено одобрена програма за музикотерапија.

Музикотерапијата е широко поле. Музикотерапевтите користат искуства засновани на музика за да ги задоволат потребите на клиентите во еден или повеќе домени на човечкото функционирање: когнитивно, академско, емоционално/психолошко; однесување; комуникација; социјални; физиолошки (сензорни, моторни, болки, невролошки и други физички системи), духовни, естетски. Музичките искуства се стратешки дизајнирани да ги користат елементите на музиката за терапевтски ефекти вклучувајќи мелодија, хармонија, клуч, режим, метар, ритам, висина/опсег, времетраење, тембр, форма, текстура и инструментација.

Некои вообичаени практики на музикотерапија вклучуваат развојна работа (комуникација, моторни вештини итн.) со лица со посебни потреби, пишување песни и слушање во реминисценција, ориентациска работа со постари лица, работа за обработка и релаксација и ритмичко забавување за физичка рехабилитација кај преживеаните од мозочен удар. Музичката терапија се користи во медицински болници, центри за рак, училишта, програми за закрепнување од алкохол и дрога, психијатриски болници, старски домови и поправни установи.

Постои широка квалитативна и квантитативна истражувачка литературна база за музикотерапија. Музикотерапијата се разликува од музопатијата, која се потпира на погенерички и некултурен пристап заснован на нервни, физички и други одговори на основните аспекти на звукот.

Доказите сугерираат дека музикотерапијата е корисна за сите поединци, и физички и психички. Придобивките од музикотерапијата вклучуваат подобрување на отчукувањата на срцето, намалена анксиозност, стимулација на мозокот и подобрено учење. Музикотерапевтите ги користат своите техники за да им помогнат на своите пациенти во многу области почнувајќи од ослободување од стрес пред и по операции до невропатологии, како што е Алцхајмеровата болест. Едно истражување покажа дека децата што слушале музика додека им била вметната интравенца во рацете покажале помалку вознемиреност и чувствувале помала болка од децата што не слушале музика додека им била вметната. Студиите на пациенти со дијагностицирани нарушувања на менталното здравје, како што се анксиозност, депресија и шизофренија, покажаа видливо подобрување во нивното ментално здравје по музикотерапијата. Националниот институт за извонредност за здравје и нега тврди дека музикотерапијата е ефикасен метод за помагање на поединците што имаат проблеми со менталното здравје и треба да се направи повеќе за да им се понуди на оние на кои им е потребна ваква помош.

Корисна кај адолесцентите со нарушувања

Музичката терапија може да се користи кај адолесцентната популација за лекување нарушувања обично дијагностицирани во адолесценцијата, како што се нарушувања на расположението/анксиозноста и нарушувања во исхраната или несоодветно однесување вклучувајќи обиди за самоубиство, повлекување од семејството, социјална изолација од врсниците, агресија, бегство и злоупотреба на супстанција. Целите во лекувањето на адолесцентите со музикотерапија, особено за оние со висок ризик, често вклучуваат зголемено препознавање и свесност за емоциите и расположенијата, подобрени вештини за одлучување, можности за креативно самоизразување, намалена анксиозност, зголемена самодоверба, подобрена самодоверба и подобри вештини за слушање.

Методи

Кај адолесцентите групните состаноци и индивидуалните сесии се главните методи на музикотерапија. И двата метода може да вклучуваат слушање музика, дискусија за расположенија и емоции во или надвор од музиката, анализа на значењата на одредени песни, пишување текстови, компонирање или изведување музика и музичка импровизација.


Доказите сугерираат дека музикотерапијата е корисна за сите поединци и физички и психички.


За детално читање на овој текст, погледнете на 24-25 стр. во електронското издание на BETTY магазин (Мај 2022).

ДИЕТАЛЕН КАЛКУЛАТОР

Со помош на долниот калкулатор можете на брз и едноставен начин да ги испланирате вашите дневни оброци

Дознај повеќе >>

МЕСЕЧЕН ХОРОСКОП

Дознајте го хороскопот за тековниот месец.

Дознај повеќе >>