Прашајте го вашиот BETTY фармацевт за сè што е поврзано со Вашето здравје, употребата на лекови, интеракции на лекови и сè друго што ве интересира од оваа област.

[fc id=’3′][/fc]