Фармацевти
Контакт

Реално согледајте ги своите мож- ности и ограничувања. Соочете се со евентуалните проблеми и извлечете поуки од некои неповолни ситуации. Не ги споделувајте своите планови со секого.