Фармацевти
Контакт

Потребно е да внимавате на своето психичко здравје, бидејќи темпото кое сакате да го задржите при исполнување на секојдневните обврски е пребрзо, што долгорочно може да резултира со сериозни последици. Иако ве очекува месец во добра благосостојба, сепак, елиминирајте ги темите на кои залудно ја трошите својата енергија.