Фармацевти
Контакт

Овој месец би требало да ги отфр- лите емоциите кои ве притискаат и да тргнете напред. Сега е време да се фокусирате на отфрлање на евентуалните проблеми и наоѓа- ње нови решенија. Ќе направите и тоа што е потребно за да ги зголемите своите приходи.