ВО ПОСЕТА НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

КОРАБ

Природните убавини, езерата, реките, алпската флора се карактеристики на планината Кораб. Вистински предизвик за искусните планинари е освојувањето на Голем Кораб, највисокиот врв во Македонија и [...]

Read More

МАНАСТИРОТ ЗРЗЕ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

ПРЕСПА

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

ЗАБОРАВЕНИОТ РАЈ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

ЖИВОПИСНИОТ ОХРИД

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

КАМЕНИОТ МОСТ, ДАУТ-ПАШИНИОТ АМАМ И АКВАДУКТОТ ВО СКОПЈЕ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа [...]

Read More

ЛАЗАРОПОЛЕ

По влегувањето во живописната клисура на реката Радика и поминувањето на импресивниот манастир „Свети Јован Бигорски“, доаѓате до Бошков Мост. Тука вртите лево, по добар асфалтен пат, па околу [...]

Read More