НЕЖНИОТ ДОПИР НА СВИЛАТА

Боењето свилени марами дава безгранични можности за играње со боите, фантазијата и различните техники. Додека класичните техники подразбираат употреба на восок и користење рамки конструирани така [...]

Read More