БАЛЕТ

Лесно и наизглед без напор играчите на балет се движат по сцената правејќи да помислиме дека сè што прават е едноставно. Меѓутоа, ова е една од човечките активности која бара најмногу физичка [...]

Read More