КАРАТ

Иако денес за каратето најчесто се зборува како за спорт, не смееме да заборавиме на неговите подлабоки аспекти кои поизлегле од повеќевековната традиција.

Read More