Фармацевти
Контакт

Романтични патувања до…

Патување

Романтични патувања до…

| Санторини Според записите на грчкиот филозоф Платон, постоел остров...

Летаме до петте најубави новогодишни базари!

| Вистинската цел на овие базари е проилезена од практични...

ВО ПОСЕТА НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото,...

КОРАБ

Природните убавини, езерата, реките, алпската флора се карактеристики на планината...

МАНАСТИРОТ ЗРЗЕ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото,...

ПРЕСПА

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа репортажа придонесе за поблиску да се запознаеме со Камениот мост, Даут-пашиниот амам и Аквадукот.

Категорија: Патување

август 3, 2019

ЗАБОРАВЕНИОТ РАЈ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа репортажа придонесе за поблиску да се запознаеме со Камениот мост, Даут-пашиниот амам и Аквадукот.

Категорија: Патување

јули 1, 2019

ЖИВОПИСНИОТ ОХРИД

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа репортажа придонесе за поблиску да се запознаеме со Камениот мост, Даут-пашиниот амам и Аквадукот.

Категорија: Патување

јуни 1, 2019

КАМЕНИОТ МОСТ, ДАУТ-ПАШИНИОТ АМАМ И АКВАДУКТОТ ВО СКОПЈЕ

Низ историјата со Скопје владееле многу владетели кои, меѓу другото, и граделе. Тоа се објекти покрај кои секојдневно поминуваме, а можеби никогаш не сме се запрашале кога настанале. Нека оваа репортажа придонесе за поблиску да се запознаеме со Камениот мост, Даут-пашиниот амам и Аквадукот.

Категорија: Патување

мај 1, 2019